զաւակ

զաւակ

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,21 19,19
fils

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0722 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. σπέρμα semen ἕκγονον foetus, soboles κατάλειμμα , ἑγκατάλειμμα residuum, reliquum Ծնունդ եւ սերունդ ուրուք. ուստր եւ դուստր. որդի. թոռն. զարմ. տոհմ. մնացորդ կամ յաջորդ ազգի ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐ — I. (առն, յառնէ, արամբ. արք, արանց, արամբք.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Արու մարդ. չափահաս կամ կատարեալ. յարբունս հասեալ, երիտասարդ. եւ լի աւուրբք. էրիկ մարդ ... (ծ. եւ յն. լտ. անէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՋՈՐԴԻ — (գւոյ, ւոց.) NBH 2 0990 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. Որ ունի ընտիրընտիր զաւակս. աղէկ զաւկըներու տէր. *Քաջորդիք, որ բարացն եւ լաւացն հմուտ են հանճարոյ. Փիլ. ել. ՟Բ. 19: գ. ՔԱՋՈՐԴԻ. գ. Որդի քաջի առն. կամ քաջ եւ բարի զաւակ. աղեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՈՒՍՏՐ — (դստեր, երք, երաց կամ երց.) NBH 1 0640 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c գ. θυγάτηρ filia Էգ զաւակ. որպէս արուն Ուստր ասի. աղջիկ զաւակ. ... յ. թիղա՛դիր *Դուստր առանայ: Ուստերս եւ դստերս: Դստերք դստերաց նորա: Ուստերօք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՐԴԻ — (դւոյ, դւոց. եւս եւ՝ դեաց.) NBH 2 0529 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. (որպէս թէ Որ դիէ զկաթն.) ὐιός, τέκνον , παῖς filius, puer, proles, liberi. Զաւակ. որդեակ. մանաւանդ ուստր. ծնունդ կենդանւոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՐՄՆ — (ման, մունք կամ մունք, մանց.) NBH 2 0709 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c, 14c գ. ՍԵՐՄՆ կամ ՍԵՐՄ եւ ՍԵՐՄԱՆԻՔ. լծ. յն. եւ լտ. σπέρμα, σπόρος, σπορά semen, satum, satio, sparsio. Նիւթ եւ հիւթ ցանելի՝ սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓՐԶՈՒՆԴ — ( ) NBH 2 0963 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ պրս. ֆէրզէնդ փիւսէր, փուր. (յորմէ լտ. փուէր ). Զաւակ. որդի. տղայ. մանուկ. ծնունդ. *Եւ չէզոքացն, որպիսի, մանուկ, զաւակ փրզունդ, ժառանգորդ, հարազատ (ծնունդ). Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱԽՆՈՐԴԻ — (դւոյ.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. Որդի աղախնոյ. աղախնածին զաւակ. *Որ յառաջն ստրկութեամբն աղախնորդի էր: Ոչ իսկ թերեւս ʼի տեառնէ տուաւ աղախնորդւոյ ընդ որդւոյ ազատին լինել ժառանգորդ. Կոչ. ՟Գ: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՋԻԿ — (ջըկան կամ ջկան, ամբ կամ աւ, կունք, կանց.) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κοράσιον, νεᾶνις, παῖς, παιδίσκη puella, virgo Օրիորդ. կոյս. էգ զաւակ. ախճիկ. ... *Եթէ եղիցի աղջիկ կոյս՝ խօսեցեալ առն: Ոչ եթէ մեռեալ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.